ONTWIKKELEN WEBSITE ZORGBODE ALS COMMUNICATIEKANAAL VOOR ZIEKEN, FAMILIE EN VRIENDEN

Daarnaast zullen wij zorgen dat er een goede communicatie over en weer mogelijk is welke voldoet aan Zorg 2.0 en de complete lijst vindt u hieronder: